เมนูเว็บไซต์
Social media
ข้อมูลการติดต่อ
Address

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล์

sarat.khattiya@cmu.ac.th

โทรศัพท์

+66 5394 3540

Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวกิจกรรมเด่น

บริการของคณะ

หลักสูตรการเรียนการสอน

คณะสังคมศาสตร์ได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี, โท และเอก

สำหรับนักศึกษา

บริการข้อมูล ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์ และเอกสารสำหรับนักศึกษา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

บริการข้อมูล ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์ และเอกสารสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศข่าวสาร

ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในคณะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา