รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณจุฬาลักษณ์ ปรีชากุล เลขานุการคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนาสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครบรอบ 10 ปี ในวันที่ 3 กันยายน 2558