หน่วยบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 261 เรื่อง "โอกาสและความท้าทาย : เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้าการลงทุนและเทคโนโลยี ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้