กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ทุน โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้