สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2"  สำหรับภาคเหนือ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่  โดยปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้