ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจ้งเรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้