คุณจุฬาลักษณ์ ปรีชากุล  เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ  Center for Excellence in Economics: CHUCHAT PETAUMPAI ในวันจันทร์ที่ 12กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่