ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ปัญญาแก้ว  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 37 ปี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่