คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่