อาจารย์ ดร.พลภัทร  เหมวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยเลขานุการ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่