นางสาวจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล  เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี คณะการสื่อสารมวลชน ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่