อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล  เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์   เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ในโอกาสเปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2560   ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่