ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559    ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558