อาจารย์ ดร.พลภัทร  เหมวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล  เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่