นางสาวจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล  เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่