รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 66 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560