นางสาวจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล  เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิด ศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ อาคารกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560