คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) จากการร่วมใจกันประดิษฐ์ของผู้บริหารและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทำการส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 301 ดอก ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560